Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Dictaatverkoop UnionShop

Kronberg, T.A. (2008) Dictaatverkoop UnionShop.

[img]
Preview
PDF
Download (385kB) | Preview
Abstract: De Student Union verkoopt dictaten via de UnionShop. Deze dictaatverkoop is mogelijk niet optimaal. Het doel van dit onderzoek is om de huidige stand van zaken en de wensen van de studenten met betrekking tot de dictaatverkoop in kaart te brengen, zodat de Student Union met een vraaggerichte oplossing kan komen. Het onderzoek is middels een vragenlijst bestaande uit 24 items uitgevoerd. De items hadden de vorm van open en gesloten vragen, en bevatte stellingen met een 5-puntsschaal. De doelgroep van het onderzoek waren alle studenten van de Universiteit Twente. De studenten van vier faculteiten hebben de vragenlijst via een e-mail online ingevuld. Bij de overige werd de vragenlijst in vier colleges aan de studenten voorgelegd. In totaal hebben 624 respondenten aan het onderzoek deelgenomen, waarvan 440 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld hebben. Uit dit onderzoek is gebleken dat de overgrote meerderheid (84.2%) van de respondenten weleens een dictaat bij de UnionShop koopt. Daarvan heeft 72% in het afgelopen collegejaar tussen de 1 en 5 dictaten gekocht. Wat de wachttijden bij de UnionShop betreft schatte 54.8% van de respondenten dat ze gemiddeld tussen de 1 en 5 minuten moeten wachten voordat ze worden geholpen. 28.6% schatte de gemiddelde wachttijd tussen de 6 en 10 minuten. Het gaat hier om de perceptie van de student en niet om de werkelijke wachttijd. 78.3% vindt een wachttijd tussen 1 en 5 minuten aanvaardbaar en 14.2% gaf aan dit ook voor een wachttijd tussen 6 en 10 minuten te vinden. Verder is gebleken dat de meeste respondenten hun dictaten in de eerste week van het nieuwe kwartiel kopen (74,7%) aan het begin van de week (op maandag koopt 23% zijn/haar dictaten). Bijna de helft koopt de dictaten doorgaans in de middagpauze (46.4%). 35.8% gaf aan dat het in het afgelopen collegejaar is voorgekomen dat een dictaat niet op voorraad was, op het moment dat hij/zij deze wilde kopen. De gewenste verkooplocatie blijkt de eigen studievereniging te zijn (51,9%) gevolgd door de UnionShop (27,4%). Van het bezorgen van de dictaten aan huis is gebleken dat een merendeel van de respondenten (73.9%) niet bereid is daarvoor te betalen. Uit de stellingen waarop de respondenten een 5-puntsschaal konden invullen, kwam aan het licht dat1: · 76.4% het bezwaarlijk vindt als de dictaten alleen in de eerste week van een nieuw kwartiel verkrijgbaar zijn, · 12,1% de UnionShop geen goede locatie voor de dictaatverkoop vindt. Daar staat tegenover dat 52%het daar niet mee eens is. · 30.7% de dictaten vooraf online wil bestellen, om er zeker van te zijn dat de dictaten op tijd beschikbaar zijn, · 38% vindt dat alle dictaten digitaal in plaats van in boekvorm moeten worden verspreid, · 42.3% vindt dat de boekenverkoop en de dictaatverkoop moeten worden gecombineerd, 1 Het percentage respondenten wat het met de stelling eens is. 4 · 25.3% de dictaten op dit moment te duur vindt, · 63.5% het niks uitmaakt welke kleuren de kaften van hun dictaten hebben, · 72.2% niet bereid is om meer te betalen voor een dictaat met geïllustreerd kaft. De opties waarop de respondenten op een 5-puntsschaal konden aangeven in hoeverre ze de gestelde optie aantrekkelijk vinden, resulteerden in de volgende bevindingen2: · 42.2% vindt het online bestellen van dictaten aantrekkelijk, · 11.5% vindt het online bestellen en (tegen meerprijs) thuis laten bezorgen van dictaten aantrekkelijk, · 18.3% vindt het online bestellen van dictaten om ze vervolgens op te halen bij de UnionShop aantrekkelijk, · 47.5% vindt het online bestellen van dictaten om ze vervolgens op te halen bij de studievereniging tijdens de boekenverkoop aantrekkelijk. De respondenten van de faculteiten MB en GW willen relatief wat meer betalen dan de respondenten van de faculteit CTW. De faculteit MB is het iets meer eens met de stelling: “Dictaten zijn op dit moment te duur”, dan de faculteiten TNW, CTW en EWI. Ze zijn echter minder bereid om voor een geïllustreerd kaft te betalen dan de faculteit TNW. Wat betreft de locaties om de dictaten in ontvangst te nemen nadat deze eerst online zijn besteld, vindt de MB-faculteit het tegen meerprijs thuis bezorgen relatief aantrekkelijker dan de faculteit EWI. De faculteiten GW, MB en TNW vinden het aantrekkelijker om de dictaten bij de UnionShop op te halen dan de faculteit CTW.
Domein: Markt en communicatie
Datum: Juli 2008
Klant:
Portefeuillehouder Financiën, Accommodatie & Externe,
Projectnummer: 1693
Copyright: Wetenschapswinkel, Universiteit Twente

Repository Staff Only:item control page