Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Evaluatie create tomorrow denktank

Franken Volmerink, Sophie (2007) Evaluatie create tomorrow denktank.

[img]
Preview
PDF
Download (199kB) | Preview
Abstract: Naar aanleiding van het succes van de Denktank in 2005 is er op 9 mei 2007 de tweede editie van de Create Tomorrow Denktank (CTD) georganiseerd. Dit is gedaan door de commissie van de Create Tomorrow dag, in samenwerking met de Student Union Commissie. Student Union is het overkoepelende orgaan van studenten en studentenorganisaties aan de Universiteit Twente (UT). Deze denktank wordt geëvalueerd om te bekijken in hoeverre het mogelijk is om dit evenement periodiek terug te laten komen en om te kijken waar verbeterpunten liggen. Alle 1000 deelnemers zijn via e-mail benaderd. In de email werd uitgelegd dat er een tevredenheidonderzoek plaatsvond naar de CTD. Het onderzoek bestond uit een online enquête, welke deelnemers konden bereiken via een link in de e-mail. De enquête bestond uit 37 items. Vijf items voor demografische gegevens, 20 om tevredenheid te meten op een aantal punten, één om te kijken naar duidelijkheid van dat punt, drie om te kijken in hoeverre dat punt van belang was, zes stellingen waarin deelnemers aan konden geven of ze het er mee eens waren of niet, de vraag of deelnemers een volgende Denktank weer mee zouden doen of niet en tot slot één open vraag. Aan deelnemers vanuit Delft en Eindhoven werd dit eveneens gevraagd. Bovendien werden daar nog enkele vragen aan toegevoegd. Aan deelnemers vanuit Eindhoven werd gevraagd om bij twee stellingen aan te geven in hoeverre ze het daar mee eens waren. Aan deelnemers vanuit Delft werd dit eveneens gevraagd maar daar werd nog één stelling bijgevoegd. Bovendien werden aan deelnemers vanuit Delft gevraagd om aan te geven in hoeverre vijf punten van belang waren om mee te doen aan deze dag. Er waren 105 respondenten (n = 105), hiervan was 66% man (n = 69) en 34% vrouw (n = 36). De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 21.42 jaar. Er waren deelnemers van andere universiteiten dan de UT en HBO studenten. 88% was afkomstig van de Universiteit Twente (n = 92). In totaal waren er respondenten van 35 opleidingen. De meeste respondenten kwamen van de opleiding Industrieel Ontwerpen (16 respondenten, 15,2%). Verder waren er veel respondenten van Civiele Techniek (12 respondenten, 11,4%) en van Technische Bedrijfskunde (10 respondenten, 9,2%). De meeste respondenten kwamen door vrienden op het idee om mee te doen. De respondenten waren voornamelijk tevreden over het inschrijven in groepsverband (83%), de grootte van de groep (88%), zelf de keuze maken voor een bedrijf (83%), de aanwezigheid van Jort Kelder (80%), de verdeling van het prijzengeld (85%), de locatie van de Denktankdag (91%) en de duur van de Denktankdag (88%). Minder tevreden was men met de workshop (7%), het toegewezen probleem (51%), de beoordeling van het bedrijf (41%), de hoeveelheid contact met het bedrijfsleven (41%) en de manier van contact met het bedrijfsleven (50%). De workshop kende vorig jaar ook maar een tevredenheid van 44%. Bij de vorige editie waren bij slechts vijf vraagstukken meer respondenten tevreden met het vraagstuk waren, dan dat ze hier ontevreden mee waren. Nu was er grote tevredenheid Evaluatie Create Tomorrow Denktank Wetenschapswinkel Universiteit Twente 3 over de vraagstukken. Bij slechts twee vraagstukken waren de respondenten meer ontevreden dan dat ze tevreden waren en dat waren de vraagstukken van Xerox en van de Kamer van Koophandel. Het probleem van Xerox kwam ook negatief naar voren bij de uitdagendheid van het vraagstuk. Het vraagstuk van de Kamer van Koophandel was bij de voorgaande editie ook gebruikt. Over de vraagstukken van Grolsch, Thales en Volker Wessels waren de respondenten het meest tevreden. Het vraagstuk van Grolsch kende zelfs geen enkele ontevreden respondent, terwijl dit het meest voorkomende vraagstuk was onder de respondenten. De vraagstukken van Grolsch en Thales werden op uitdagendheid ook het beste beoordeeld. Het merendeel van de respondenten is tevreden met de werkplek, slechts 10% is ontevreden. Wel was het door de temperaturen van die dag erg warm en muf in de tent. Over de locatie van de CTD was maar liefst 91% tevreden. Over de dagvoorzitter was men over het algemeen tevreden. Toch was er wel kritiek, hij praatte terwijl de groepen met de oplossingen bezig waren. Dit werd als erg storend ervaren, omdat je elkaar dan slecht kon verstaan. Over de toiletten en overige faciliteiten was men veelal tevreden. Internet werd voor het eerst aangeboden en ook hier was men tevreden over. Wel bleek dat er te weinig oplaadpunten waren en dit hinderde de deelnemers. Over het eten en drinken was 80% tevreden. Een kritiekpuntje wat vaak genoemd werd was het avond eten. Na de eerste editie antwoordde 64% weer mee te willen doen bij een volgende editie. Nu was dit 78%. Dit percentage ligt beduidend hoger. Het lijkt dus dat de aanbevelingen van de vorige keer geholpen hebben. Toch kan Create Tomorrow Denktank in gevolg nog verbeterd worden, vergeleken met de CTD van 2007, en wel door de onderstaande punten. Aanbevelingen 1. Gezien de resultaten over de workshop zal het verstandig zijn deze aan te passen. Hierbij zal gekeken moeten worden welke kennis en/of vaardigheden deelnemers nodig hebben, en wat de beste manier is om deze kennis over te brengen. Het kan een optie zijn om de workshop helemaal niet te laten plaatsvinden. 2. Er waren te weinig oplaadpunten voor de laptops. Bij een volgende editie moet hier rekening mee gehouden worden. 3. Over het eten en drinken was men in het algemeen tevreden. Toch kwam naar voren dat het avondeten wel wat te wensen over liet. Hier zou bij een volgende editie wat extra aandacht aan geschonken moeten worden. 4. Geen vraagstukken gebruiken die bij de vorige editie ook gebruikt zijn. 5. Tijdens het oplossen van de vraagstukken de teams niet storen door de dagvoorzitter. 6. De eerste selectie werd gedaan door de bedrijven zelf. In de open vraag kwam hierbij naar voren dat respondenten het idee kregen dat men daardoor snel voor een conservatief idee kiest. Het kan een aanvulling geven wanneer een onafhankelijke partij mee beslist in de eerste selectie. 7. Een einduitslag publiceren. Op dit moment wordt alleen de winnaar bekend gemaakt, terwijl een groep toch vaak nieuwsgierig is hoe er gepresteerd is. 8. Feedback door de bedrijven laten geven. Nu ben je een hele dag bezig met een vraagstuk voor een bedrijf, maar je hoort nooit wat dat bedrijf er van vond
Domein: Markt en communicatie
Datum: Juli 2007
Klant:
Projectnummer: 1648
Copyright: Wetenschapswinkel, Universiteit Twente

Repository Staff Only:item control page