Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Vijftigplussers, nieuwe media en publieksvoorzieningen: welke marketingcommunicatie via nieuwe media zorgt voor een toename in intentie onder vijftigplussers om Natura Docet en andere publieksinstellingen te bezoeken?

Vos, Lisa (2008) Vijftigplussers, nieuwe media en publieksvoorzieningen: welke marketingcommunicatie via nieuwe media zorgt voor een toename in intentie onder vijftigplussers om Natura Docet en andere publieksinstellingen te bezoeken?

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview
Abstract: Om te onderzoeken met welke marketingcommunicatiemiddelen het museum Natura Docet zich het best tot de doelgroep vijftigplussers kan richten is onderzoek gedaan in de gemeente Dinkelland en omgeving. Met het kwalitatieve vooronderzoek is geprobeerd om zoveel mogelijk suggesties te verzamelen van alle mogelijkheden van het gebruik van nieuwe media als marketinginstrument. Het kwantitatieve hoofdonderzoek bestond uit verspreiding van een enquête onder 1000 inwoners van de gemeente Dinkelland. Deze enquete is op basis van het vooronderzoek en het model theory of planned behaviour tot stand gekomen.Tenslotte bestond het kwalitatieve evaluatieonderzoek uit een focusgroep waarbij de uitkomsten van de enquête bediscussieerd werden met een aantal respondenten uit het hoofdonderzoek. De website, community, DVD’s, poll, virtuele tour en e-mailmarketing zijn allen redelijk tot goed beoordeeld in de enquête op attitude, subjectieve norm, zelfeffectiviteit en intentie. Alleen de smsdienst is heel slecht beoordeeld. Ook blijkt dat deze marketingcommunicatiemiddelen zorgen voor een toename in intentie om het museum of andere publieke instellingen te gaan bezoeken. Verder past het model theory of planned behaviour redelijk goed in dit onderzoek. Alleen zelfeffectiviteit bleek geen significante invloed te hebben op intentie. Naar aanleiding van bovenstaande kunnen zowel het museum Natura Docet als andere publieke instellingen het best zoveel mogelijk gebruik maken van de genoemde vormen van nieuwe media, behalve de sms-service. Zij kunnen deze instrumenten zoveel mogelijk met elkaar integreren op de website. Op die manier kan er ook meer in de gaten gehouden worden of deze vormen van nieuwe media aanslaan of juist niet, gezien het makkelijk bij te houden is welke pagina’s van een website bezocht worden. Het betrekken van vrienden en familie van de doelgroep bij het inzetten van de marketingcommunicatiemiddelen is ook raadzaam, omdat de respondenten aangaven dat vrienden en familie wel degelijk invloed op hen hebben. Daarnaast is het een idee om de doelgroep verder te segmenteren tot de twee best scorende subgroepen: ouderen (50-65) en respondenten met een hoge opleidingsniveau.Deze groepen blijken een significant hogere intentie te hebben voor het bezoeken van een museum of andere publieke instellingen. Tenslotte is de website telkens als beste beoordeeld, dus is het van belang om hier extra aandacht aan te besteden, onder andere door de website beter vindbaar te maken met behulp van zoekmachinemarketing.
Domein: Markt en communicatie
Datum: Februari 2008
Klant:
Projectnummer: 1624

Repository Staff Only:item control page