Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Effectmeting in welzijnswerk: een onderzoek naar de kosten en baten van de dienstverlening Administratie Thuis van Cumulus Welzijn

Ewijk, K.G.W. van (2011) Effectmeting in welzijnswerk: een onderzoek naar de kosten en baten van de dienstverlening Administratie Thuis van Cumulus Welzijn.

[img]
Preview
PDF
Download (976kB) | Preview
Abstract: Cumulus Welzijn is een welzijnsorganisatie in de gemeente Utrecht. In opdracht van deze organisatie heb ik een onderzoek uitgevoerd. Door diverse bezuinigingen, een negatief imago en beleidsveranderingen wordt het nut en de noodzaak van het welzijnswerk ter discussie gesteld. Ook Cumulus Welzijn heeft hiermee te maken, waardoor ze naar aanleiding van onder andere deze ontwikkelingen de onderzoeksopdracht heeft laten uitvoeren. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of het mogelijk is (een deel van) de welzijnsactiviteiten van Cumulus Welzijn systematischer en meer cijfermatig te evalueren. Wanneer bij een dergelijke evaluatie, de kosten en effecten van de diensten van Cumulus Welzijn beter inzichtelijk zijn gemaakt en het maatschappelijk nut duidelijk is, kan de organisatie zich beter positioneren en profileren ten opzichte van subsidieverstrekkers en van de maatschappij in het algemeen. Een analyse van het totaal van de welzijnsactiviteiten van Cumulus Welzijn bleek te groot te zijn waardoor er voor gekozen is om dit onderzoek te richten op de dienstverlening Administratie Thuis. Administratie Thuis biedt hulp aan mensen van 55 jaar en ouder bij het op orde brengen en/of houden van hun (financiële) administratie. De hulp is bedoeld voor personen die om wat voor reden de eigen administratie niet meer kunnen doen en niemand in hun omgeving hebben die hen daarbij kan helpen. Vanuit het doel van het onderzoek in combinatie met het programma Administratie Thuis kan de
Domein: Mens en maatschappij
Datum: 26 September 2011
Klant:
Projectnummer: 1919

Repository Staff Only:item control page