Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Blauwdruk van het Piet Blom Museum: een reconstuctie van de beleidstheorie

Leen, Jo (2013) Blauwdruk van het Piet Blom Museum: een reconstuctie van de beleidstheorie.

[img]
Preview
PDF
Download (2MB) | Preview
Abstract: Een aantal (oud)bewoners van het door Piet Blom ontworpen wooncomplex Kasbah in Hengelo hebben in 2012 de Stichting Piet Blom Museum opgericht. Voor het opstellen van een beleidsplan was er vraag naar bouwstenen. De gereconstrueerde beleidstheorie geeft de stichting inzicht in de door haar gebruikte argumenten, veronderstellingen en kenniselementen die tezamen het beleid van de stichting vormen. Door middel van interviews en een documentanalyse zijn er zoveel mogelijk uitspraken van de beleidsvoerders over het beleid van het museum verzameld. De gevonden uitspraken zijn geclassificeerd en samengebracht tot de beleidstheorie. De gereconstrueerde beleidstheorie is geanalyseerd aan de hand van de vier kernvragen van beleid. De aanvaardbaarheid, rechtmatigheid, haalbaarheid en doelmatigheid van het beleid zijn beoordeeld. Hieruit kwam naar voren dat het beleid voornamelijk is gericht op de input (normen en waarden) in plaats van de output in termen van prestaties.
Domein: Cultuur en onderwijs
Datum: Augustus 2013
Klant:
Stichting Piet Blom Museum,
Projectnummer: 2097
Copyright: Universiteit Twente, Wetenschapswinkel

Repository Staff Only:item control page