Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Stichting kringloopbedrijf de Beurs heeft een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld.

Baltjes, Meren (2014) Stichting kringloopbedrijf de Beurs heeft een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview
Abstract: Om te ontdekken waar mogelijke verbeterpunten in dit opgestelde beleid liggen kijkt dit onderzoek naar de motivatoren van vrijwilligers bij de Beurs en vergelijkt deze met de uitgangspunten van het nieuw opgestelde vrijwilligersbeleid. Hiervoor is de Self-Determination Theory gebruikt. Gebaseerd op 16 interviews met vrijwilligers van de Beurs kwamen zeven hoofdthema’s naar voren, namelijk: motivatie van vrijwilligers, autonomie, competentie, verbondenheid, communicatie, keuze Beurs en demotiverende aspecten. Hieruit kwam naar voren dat de motivatie van vrijwilligers intrinsiek of hoog geïnternaliseerd is. Dit wijst erop dat aan de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid in ieder geval in enige mate is voldaan. De belangrijkst gevonden verbeterpunten in de huidige gang van zaken komen over het algemeen goed overeen met de uitgangspunten in het nieuwe vrijwilligersbeleid. Punten waar nog meer op gefocust moet worden zijn: het stimuleren van initiatieven, betrokkenheid van de directie en het uiten van waardering.
Domein: Mens en maatschappij
Datum: Juni 2014
Projectnummer: 2262

Repository Staff Only:item control page