Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Business modeling for community centers. The growing need for a self-sufficient business model.

Nuil, H.M. (2014) Business modeling for community centers. The growing need for a self-sufficient business model.

[img]
Preview
PDF
Download (2MB) | Preview
Abstract: De Trefhoek is een wijk- en jeugdcentrum in Almelo. Er is een groeiende behoefte aan zelfstandigheid, onder andere vanwege landelijke bezuinigingen. De vraag is hoe deze centra deze zelfstandigheid voor elkaar krijgen. Om deze vraag te beantwoorden is het concept van ‘business modeling’ gebruikt. Allereerst is er een definitie gevormd van ‘business models’ op basis van verschillende literatuur. Ook is er een business model gekozen welke toegepast zou worden op de Trefhoek. Na de literaire review is er gefocust op het huidige bedrijfsmodel van de Trefhoek en de nieuwe versie gebaseerd op de literatuur. Er is gebruik gemaakt van verschillende brainstormsessies welke hebben geleid tot een nieuw kader met waardes. Hieruit zijn verschillende ideeën voortgekomen welke aangedragen zijn als oplossing voor het gestelde probleem. Verder onderzoek is nodig om uit te zoeken in hoeverre deze oplossingen ook gelden in andere regio’s van het land, en of deze oplossingen doorgetrokken kunnen worden naar andere sociale organisaties.
Domein: Mens en maatschappij
Datum: December 2014
Projectnummer: 2084

Repository Staff Only:item control page