Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

The influence of legitimacy on access to resources: a case study.

Van der Aart, Erwin (2015) The influence of legitimacy on access to resources: a case study.

[img] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
Abstract: Individuen en organisaties zijn bereid hun middelen te delen met organisaties die hoge 'legitimiteit' hebben. In dit proefschrift wordt het theoretische kader gebruikt van Suchman (1995). Hierin worden negen typen van legitimiteit onderscheiden. Onderzocht is hoe elk van deze typen van invloed zijn op de goodwill van stakeholders die met de Wetenschapswinkel samenwerken, en of zij meer of minder geneigd zijn middelen en tijd ter beschikking te stellen aan de Wetenschapswinkel UT. Hiervoor zijn een tiental onderzoekers en vakexperts op de UT geïnterviewd die met de Wetenschapswinkel UT samenwerken, of hebben samengewerkt. Drie typen legitimiteit bleken voor de Wetenschapswinkel UT speciaal van belang: exchange legitimacy, procedural legitimacy and consequential legitimacy. De inzet voor studenten, de 'makelaarsfunctie' voor non-profitorganisaties worden als zeer positief ervaren. De inpasbaarheid van de projecten in het curriculum en de non-profit manier van werken verdienen in de toekomst speciale aandacht. De Wetenschapswinkel UT doet er goed aan de output op peil te houden, en breed te rapporteren onder de betrokkenen.
Domein: Markt en communicatie
Datum: November 2015
Projectnummer: 2098
Copyright: Wetenschapswinkel UT

Repository Staff Only:item control page