Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Onderzoek naar de achtergronden, ervaringen en uitkomsten van het wonen bij Kamer-Raad onder jongeren

Klein, Wilhelmine (2016) Onderzoek naar de achtergronden, ervaringen en uitkomsten van het wonen bij Kamer-Raad onder jongeren.

[img] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (7MB)
Abstract: Nederland telt ruim 9.000 zwerfjongeren. Vaak hebben zij fysieke, emotionele of mentale gezondheidsproblemen. Dit onderzoek kijkt naar een relatief nieuwe mogelijkheid waar zwerfjongeren onderdak kunnen vinden. Hierbij ligt de focus op een opvang waarbij jongeren naast onderdak ook sociale steun krijgen en nieuwe sociale contacten kunnen opbouwen. De huidige studie is tweeledig. Ten eerste kijkt het naar in hoeverre achtergrondvariabelen samenhangen met de ervaringen van jongeren tijdens het verblijf bij een opvang waarbij de focus ligt op het sociale aspect. Daarnaast kijkt het naar in hoeverre de achtergronden en ervaringen van jongeren positieve voorspellers kunnen zijn van schoolresultaten en het welzijn. Als methode is gekozen voor een vragenlijst aan alle (oud-)bewoners. Het onderzoek laat een redelijk positief beeld zien van zowel de ervaringen die de jongeren tijdens hun verblijf hebben als ook het welzijn van de jongeren. Hoewel er geen causale verbanden aangetoond kunnen worden suggereren de resultaten wel dat de ervaringen tijdens verblijf van invloed kunnen zijn op de uitkomsten.
Domein: Mens en maatschappij
Datum: April 2016
Projectnummer: 2308
Copyright: Wetenschapswinkel UT

Repository Staff Only:item control page