Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Op koers richting WMO: onderzoek naar het productaanbod van 't Iemenschoer, met het oog op de prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ordening

Loeven, Josine (2006) Op koers richting WMO: onderzoek naar het productaanbod van 't Iemenschoer, met het oog op de prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ordening.

[img]
Preview
PDF
Download (144kB) | Preview
Abstract: De laatste fase voor het invoeren van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is ingegaan. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2007 van kracht zal worden. Voordat het zover is wordt er van verschillende organisaties een beleidsmove verwacht. Er zal gewerkt moeten worden met prestatievelden. Alleen de producten binnen de prestatievelden worden gesubsidieerd. Om dit voor elkaar te krijgen moet een heel aantal organisaties zichzelf tegen het ligt houden. In dit rapport wordt namens de stichting ´t Iemenschoer onderzoek gedaan naar de diensten die ´t Iemenschoer levert, hoe deze diensten passen in het totale aanbod binnen de gemeente Haaksbergen en aansluiting vinden binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er wordt een korte beschrijving gegeven van de gemeente Haaksbergen en haar inwoners. Daarna worden de verschillende prestatievelden van de Wmo uitvoerig besproken. Hierop volgt een marktanalyse met als uitgangspunt de besproken prestatievelden. Hierop volgt een overzicht van alle producten die te maken hebben met zorg en welzijn binnen de gemeente Haaksbergen. Nadat het totale aanbod geanalyseerd is, worden er mogelijkheden voor nieuwe producten of ombuiging van huidige producten van ´t Iemenschoer opgesomd. Hieruit vloeit een conclusie en een aantal aanbevelingen voort. Het rapport zal aanleiding zijn voor een discussie over de te bewandelen weg. Het beleid van ´t Iemenschoer wordt al grotendeels uitgestippeld. Dit rapport kan er toe bijdragen om meer helderheid te krijgen over de keuze´s die gemaakt moeten worden wat het betreft product aanbod. De keuze´s die in dit onderzoek gemaakt worden zijn specifiek voor gemeente Haaksbergen gemaakt. De demografische gegevens spelen op de achtergrond een grote rol.
Domein: Mens en maatschappij
Datum: Augustus 2006
Klant:
Projectnummer: 1508

Repository Staff Only:item control page