Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Buurt in actie: evaluatierapport

Kupper, Nicolette (2006) Buurt in actie: evaluatierapport.

[img]
Preview
PDF
Download (212kB) | Preview
Abstract: Dit rapport bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgevoerd om inzicht te krijgen in het functioneren van het project en aanbevelingen te doen voor de continuering ervan. De evaluatie bestond uit drie deelonderzoeken. Om inzicht te krijgen in het functioneren van het project zijn 36 interviews gehouden met BIA betrokkenen, zowel professionals als bewoners. Daarna zijn er 250 enquêtes afgenomen in 2 huidige en 3 ex-BIA wijken, om zo de bekendheid van BIA onder bewoners te onderzoeken. Tot slot zijn er interviews gehouden met 4 bewoners en professionals, die betrokken zijn geweest bij Buurt aan Zet, de voorloper van Buurt in Actie. Het doel van deze terugblik naar Buurt aan Zet was te onderzoeken welk effect het beëindigen van het project op de wijken heeft gehad en welke lessen hieruit voor BIA te trekken zijn. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat BIA goed functioneert en dat de doelstellingen gehaald worden. Bewoners participeren actief in het project als projectteamleden of als projectindieners/uitvoerders en professionals ondersteunen hen daarbij. De geïnterviewde betrokkenen hebben met veel plezier aan BIA meegewerkt en vinden het project geslaagd. In alle wijken is de fysieke leefomgeving verbeterd en de veiligheid is naar mening van de professionals en enkele bewoners indirect verbeterd, via sociale cohesie en wijkgevoel. De bewonersparticipatie is vooruit gegaan, er zijn nieuwe mensen actief geworden. Ook de sociale cohesie in de wijken is verbeterd. Deze effecten vinden met name plaats op microniveau, rondom projecten of rondom projectteamleden. De bekendheid van BIA in de huidige wijken is groot (70% in Glanerbrug-Zuid en 88% in Hogeland-Noord). In de ex-BIA wijken is die bekendheid lager (Oost-Boswinkel 36%, Stroinkslanden 44%, Twekkelerveld 52%). De samenwerking tussen verschillende betrokkenen verloopt over het algemeen goed, al ervaren de meeste projectteams in de eerste periode opstartproblemen. Zowel professionals als bewoners hebben dan moeite om aan hun rol te wennen. Andere samenwerkingsproblemen blijken in feite vaak veroorzaakt te worden door communicatieproblemen. Maar meestal verloopt de communicatie tussen verschillende partijen goed. De communicatiemiddelen die de gemeente inzet, zoals nieuwsbrieven en flyers, worden ook goed gewaardeerd. Uit de huis-aan-huis enquêtes blijkt dat de meeste bewoners BIA kennen via deze huis-aan-huis verspreide informatie. Ook artikelen over BIA in de wijkkranten blijken bewoners goed te bereiken. De huidige opzet van BIA is goed. Het blijkt wel dat BIA minstens 2 jaar in een wijk moet draaien. Het budget van 250.000 euro per jaar voor 5 wijken is goed. Wat BIA volgens de betrokkenen zo uniek maakt is het feit dat bewoners met budget en begeleiding vanuit de gemeente zelf actief de leefbaarheid in hun buurt kunnen verbeteren. Wat er volgens de bewoners en professionals absoluut niet mag veranderen aan BIA is het budget, de looptijd (minimaal 2 jaar), het initiatiefrecht en de beslissingsbevoegdheid van bewoners, de toegewijdheid van de professionals en de betrokkenheid van de gemeente. Aan de hand van de resultaten die de interviews en de enquêtes hebben opgeleverd, is een aantal aanbevelingen gedaan voor de continuering van BIA. Deze zijn te uitgebreid om hier samen te vatten. U kunt de aanbevelingen lezen in paragraaf 6.2 op pagina 23
Domein: Mens en maatschappij
Datum: December 2006
Klant:
Projectnummer: 1594

Repository Staff Only:item control page