Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

'Ik sta versteld van mezelf!': casestudy naar de maatwerkcursussen van de Volksuniversiteit Enschede

Visser, B.A. (2008) 'Ik sta versteld van mezelf!': casestudy naar de maatwerkcursussen van de Volksuniversiteit Enschede.

[img]
Preview
PDF
Download (293kB) | Preview
Abstract: De Volksuniversiteit Enschede ontwikkelt, naast algemene cursussen, cursussen op maat. Deze zijn erop gericht de doelstellingen van het gemeentelijk beleidsprogramma ‘Actief in de stad’ te helpen bereiken. Deze doelstellingen zijn: • het bevorderen van de maatschappelijke participatie van allochtonen, mensen met een laag welstandsniveau en ouderen, en • het goed functioneren van vrijwilligers (deskundigheidsbevordering). De VUE hanteert als basisvisie een competentiegerichte, vraaggestuurde manier van leren. Dit wordt vormgegeven door het ‘leren van elkaar.’ De VUE wil weten of deze basisvisie bijdraagt aan de beoogde doelstellingen. Hiertoe is een casestudy gedaan naar drie maatwerkcursussen, te weten het Schatmeesterproject, het Brugproject en Taal in actie: doe mee. Het Schatmeesterproject leidt vrijwilligers op om als buurtregisseur op te treden en activiteiten te organiseren voor buurtbewoners. Het Brugproject is gericht op allochtone vrouwen en beoogd hen meer aan de samenleving te laten deelnemen. Taal in actie: doe mee, bestaat uit drie opeenvolgende cursussen. Bij Taal aan huis gaan vrijwilligers bij allochtone vrouwen langs om hen kennis te laten maken met de Nederlandse taal en hen te activeren. Taal in de wijk is gericht op het geven van Nederlands en het bespreken en bediscussiëren van maatschappelijke vraagstukken. Bij Taal in de stad is het de bedoeling de vrouwen middels een individueel traject naar verdere (leer)activiteiten of (vrijwilligers)werk te begeleiden. De cursussen hebben een combinatie van doelen namelijk het activeren van mensen door het vergroten van het zelfvertrouwen en het leren van Nederlands of het opdoen van kennis omtrent het organiseren van activiteiten. Uit de casestudy blijkt dat de gekozen onderwijsvorm bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen. Cursisten geven aan meer zelfvertrouwen te hebben, meer te kunnen en durven en actiever te zijn geworden in de buurt/ samenleving. Verder geven zij aan veel geleerd te hebben. Bijna allen willen meer en verder leren. De cursussen echter kunnen efficiënter en effectiever worden als er een strakkere (organisatie)structuur aan ten grondslag ligt. Door een gebrek aan tijd en mankracht worden de cursussen en de organisatie ervan wat ad hoc aangepakt. Hierdoor ontstaan knelpunten die betrekking hebben op niveauverschillen binnen groepen, de gestructureerdheid van de bijeenkomsten en het lesmateriaal en de aansluiting van cursussen op elkaar. Er wordt aangeraden een onderwijskundige in te huren voor de ontwikkeling van een standaard (stroom)schema of vragenlijst, volgens welke cursussen systematisch kunnen worden opgezet. Verder is het verstandig om de cursus zelf visueel weer te geven middels een stamboomstructuur zoals deze wordt toegepast in het inburgeringsprogramma Themis. Hierbij worden de behandelde onderwerpen geordend per tak. Waardoor een duidelijk overzicht van de cursus ontstaat. Verder moeten er geformaliseerde intakegesprekken met de deelnemers worden gehouden. En, indien dit binnen de mogelijkheden ligt, moeten de cursussen beter op elkaar aansluiten om meer deelnemers door te laten stromen naar verdere activiteiten. Door meer structuur aan te brengen ontstaat meer vrijheid om te leren en te groeien in de persoonlijke ontwikkeling.
Domein: Mens en maatschappij
Datum: Februari 2008
Klant:
Projectnummer: 1621

Repository Staff Only:item control page