Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

"Op de kaart zetten"

Ponten, Eduard (2007) "Op de kaart zetten".

[img]
Preview
PDF
Download (606kB) | Preview
Abstract: Hoe kan het productaanbod van SCALA welzijnswerk het meest passend worden vertaald naar de nieuwe prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Dat is de vraag die centraal staat in dit onderzoek. SCALA wil zich als maatschappelijk ondernemer goed voorbereiden op veranderingen die de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met zich mee brengt. Dit onderzoek valt in drie delen uiteen: de kennismaking met de organisatie, de inventarisatie van doelen, doelgroepen en prestatie-indicatoren zoals die op dit moment gebruikt worden en tenslotte de confrontatie met de prestatievelden van de WMO. Uit de conclusies blijkt dat de te maken vertaalslag van diensten, activiteiten en producten naar de prestatievelden van de WMO niet los gezien kan worden van het lopende proces van ontwikkelen, invullen en gebruiken van DAP1-kaarten. Dit proces levert ook in de huidige situatie onvoldoende transparante en meetbare weergave van het inhoudelijke werk van de organisatie op. Zowel SCALA als de gemeente Hengelo voelen de behoefte om op een overstijgend niveau reflectie te plegen op de inhoud van het welzijnswerk. Die behoefte is vooral ontstaan door de confrontatie met de prestatievelden van de WMO. De gemeente geeft aan samen met SCALA een nota te willen ontwikkelen waarin gemeenschappelijke aannames met betrekking tot het welzijnswerk worden verwoord. SCALA kan vervolgens deze nota gebruiken om intern het proces van ontwikkeling van DAP-kaarten verder te professionaliseren. Het belang voor SCALA is dat op deze wijze haar werkzaamheden richting de gemeente op overkoepelend niveau gelegitimeerd worden. Het advies is dan ook tweeledig: 1) Kom zo snel mogelijk met de gemeente tot het vaststellen van een nota Gemeenschappelijke Aannames Welzijnswerk Hengelo. 2) Gebruik juist deze aannames in de nieuw te ontwikkelen DAP-kaarten. Hierdoor kan het welzijnswerk in Hengelo ook in de nabije toekomst stevig op de kaart worden gezet.
Domein: Mens en maatschappij
Datum: 6 Augustus 2007
Klant:
Projectnummer: 1623

Repository Staff Only:item control page