Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Uit een isolement? De effecten van Buurtgerichte Sociale Activering op de sociale cohesie in de Berflo Es

Wolters, Joanne (2007) Uit een isolement? De effecten van Buurtgerichte Sociale Activering op de sociale cohesie in de Berflo Es.

[img]
Preview
PDF
Download (257kB) | Preview
Abstract: 1.1. Achtergrond: de Berflo Es als achterstandswijk De situatie in de Hengelose wijk de Berflo Es is kenmerkend voor die van een achterstandswijk bevolkt door bewoners met een maatschappelijke achterstand, onder andere tot uiting komend in de hoge werkloosheid, het lage opleidingsniveau, de taalachterstand, het sociale isolement (beperkte aantal contacten) en de beperkte participatie van veel bewoners in vrijwilligerswerk, opleiding of betaald werk. De wijk kent bewoners van vele verschillende nationaliteiten die veelal langs elkaar heen leven uit onverschilligheid of wantrouwen. De betrokkenheid bij de wijk en elkaar is gering, de sociale cohesie laag. De problematiek van deze wijk is niet uniek, en vergelijkbaar met de situatie van vele achterstandswijken in heel Nederland. Ondanks allerlei lokaal en nationaal beleid, en bijbehorende projecten, activiteiten en methoden, hebben overheden, welzijnswerk, politie en woningbouwverenigingen en andere betrokken partijen maar beperkt succes in het bestrijden van deze problemen. 1.2. BSA als methode en probleemstelling Buurtgerichte Sociale Activering (BSA) is één van de methoden die binnen meerdere gemeenten wordt toegepast, en uitgaat van een wijkgerichte, laagdrempelige en informele aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt met andere partijen. Doel van deze aanpak is om bewoners meer participatiemogelijkheden te geven, waardoor zij gestimuleerd worden om meer te participeren in de samenleving en hun isolement wordt doorbroken. In de praktijk stimuleert BSA niet alleen de participatiemogelijkheden maar ook de participatie van deelnemers. Om te beoordelen of deelnemers meer gaan participeren, daarbij in aanraking komen met andere bewoners en het gevoel van verbondenheid (cohesie) in de wijk toeneemt, heb ik de effecten geëvalueerd van het gebruik van deze methode op de sociale cohesie van de Berflo Es. De probleemstelling van dit onderzoek is dan ook: Hoe kan de bijdrage die BSA levert aan de sociale cohesie binnen de Berflo Es worden beoordeeld aan de hand van de opvattingen van deelnemers en vertegenwoordigers van betrokken partijen over de effecten van BSA?
Domein: Mens en maatschappij
Datum: November 2007
Klant:
Projectnummer: 1626

Repository Staff Only:item control page