Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Zelfwerkzaamheid van bewoners: de effecten, mogelijkheden en beperkingen van zelfwerkzaamheidsprojecten in de Emmense wijk Emmerhout

Wolters, Joanne (2008) Zelfwerkzaamheid van bewoners: de effecten, mogelijkheden en beperkingen van zelfwerkzaamheidsprojecten in de Emmense wijk Emmerhout.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview
Abstract: In dit onderzoek heb ik de effecten van de zelfwerkzaamheidprojecten op het gevoel van wijkeigenaarschap en de sociale cohesie in de Emmerhout bestudeerd. Daarnaast heb ik beoordeeld in hoeverre de opzet van de verschillende projecten bijdraagt aan deze effecten op de wijk, en suggesties gedaan ter verbetering. De zelfwerkzaamheidprojecten in het kader van het wijkeigenaarschap zijn opgezet in 2006 door Emmen Revisited, het samenwerkingsverband van de gemeente Emmen, de woningbouwcorporaties Wooncom en Domesta en bewonersvereniging Wijkbelangen Emmerhout. De gedachte achter de projecten is dat bewoners als belanghebbenden en deskundigen van hun eigen wijk zich samen met professionals medeverantwoordelijk gaan voelen voor hun wijk. Als “eigenaar” of “producent” signaleren zij problemen in hun wijk, bedenken zij hier oplossingen voor en werken zij deze oplossingen gezamenlijk met professionals uit. De gelijkwaardigheid van bewoners en professionals staat daarbij voorop. Het idee hierachter is dat er zo meer draagvlak wordt gecreëerd voor de maatregelen die in de wijk worden genomen, doordat bewoners zelf letterlijk en figuurlijk hun steentje bijdragen, door de aanleg van bijvoorbeeld een containerstelplaats, parkeerplaatsen of de betegeling van een voetpad. Verondersteld wordt dat door zelfwerkzaamheid de betrokkenheid bij de wijk en medebewoners toeneemt, bewoners zich (mede)verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving, en zich verbonden voelen met andere bewoners waar het contact mee toeneemt en verbeterd. De doelstellingen achter de zelfwerkzaamheidprojecten zijn ambitieus. Het zojuist beschreven concept van wijkeigenaarschap is veelbelovend. De vraag is of met deze zelfwerkzaamheidprojecten alle verwachtingen waargemaakt kunnen worden. In hoeverre leveren de projecten een bijdrage aan het gevoel van wijkeigenaarschap onder bewoners? De zelfwerkzaamheidprojecten zijn nog niet eerder geëvalueerd. Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie over de vraag of Emmen Revisited met de keuze voor stimulering en ondersteuning van zelfwerkzaamheid van bewoners de juiste weg is in geslagen, en dit de sociale cohesie en het gevoel van wijkeigenaarschap onder bewoners kan versterken. Daarnaast heb ik bovendien bestudeerd welk effect zelfwerkzaamheid heeft op de verhoudingen tussen bewoners in Emmerhout, en op de relatie tussen bewoners, gemeente en woningbouwcorporaties. Ook heb ik in beeld gebracht hoe de opzet van de zelfwerkzaamheidprojecten bijdraagt aan het gevoel van wijkeigenaarschap in de wijk. Ik heb gekeken onder welke omstandigheden of voorwaarden de activiteiten van bewoners tot een succes werden of juist faalden in het behalen van het gewenste resultaat. Hoe bekend zijn de zelfwerkzaamheidprojecten, voldoen zij aan een behoefte van bewoners, biedt Emmen Revisited de juiste ondersteuning aan de deelnemende bewoners, en onder welke omstandigheden werken de verschillende partijen goed met elkaar samen? Bovenstaande vragen zijn niet alleen relevant voor de zelfwerkzaamheidprojecten binnen Emmerhout maar zijn vooral van belang met het oog op de toekomstige uitbreiding van zelfwerkzaamheid naar andere wijken in Emmen. Welke lessen zijn er te leren uit Emmerhout? Met deze toekomstgerichte evaluatie heb ik geprobeerd handvaten te bieden voor een verbeterde organisatie van de zelfwerkzaamheidprojecten, om de beoogde effecten in de wijk te vergroten.
Domein: Mens en maatschappij
Datum: Maart 2008
Klant:
Projectnummer: 1632

Repository Staff Only:item control page