Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Openbare duurzaamheid, ruimte voor vernieuwing

Waal, B. van de (2009) Openbare duurzaamheid, ruimte voor vernieuwing.

[img]
Preview
PDF
Download (2MB) | Preview
Abstract: Duurzaamheid is wereldwijd onder de aandacht gekomen door het Brundtland Report. Het Brundtland Report is bekend omdat het vaststelde dat milieuproblemen wereldwijd aan de orde zijn en dat het voor alle naties in de wereld belangrijk is dat er beleid gemaakt wordt voor duurzame ontwikkeling. Verder beschrijft het rapport dat duurzame ontwikkeling gebaseerd is op het voorzien van behoeften van de huidige generaties, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Duurzaamheid kan worden ontleed in drie basiselementen. Deze componenten zijn People, Planet en Profit. Met People wordt sociale ontwikkeling bedoeld. Planet staat voor behoud en ontwikkeling van natuur en milieu en Profit verwijst naar economische onderwerpen zoals welvaart, efficiëntie en effectiviteit. De Nederlandse overheid wil het goede voorbeeld geven aan burgers en bedrijven door te werken aan een duurzaam Nederland. Naast een sterk sociaal en economisch klimaat dient een duurzame overheid zich volledig in te zetten voor duurzame energieproductie, schone en zuinige mobiliteit, energiezuinig gebouwde omgeving, klimaatbestendige leefomgeving, duurzame bedrijven en een duurzaam inkoopbeleid. De gemeente Hengelo is doorlopend actief om duurzaamheid gestalte te geven. Het team Duurzaamheid is verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen de gemeente. Het team kijkt samen met verschillende afdelingen binnen de gemeente Hengelo waar de mogelijkheden liggen om activiteiten te verduurzamen. De sector Wijkzaken heeft aangeboden om doorgelicht te worden op het gebied van duurzaamheid. De drie stadsdelen van de sector Wijkzaken nemen bij deze doorlichting het initiatief. In dit rapport is deze doorlichting weergegeven en het heeft geresulteerd in kennis en inzicht over duurzaamheid binnen de stadsdelen. Tot slot worden aanbevelingen gegeven voor verduurzaming van de stadsdelen door middel van alternatieven.
Domein: Milieu en infrastructuur
Datum: 7 October 2009
Klant:
Projectnummer: 1764

Repository Staff Only:item control page