Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Hybride vervoerssystemen Connexxion: een voorstudie naar de status quo en de mogelijkheden

Cannegieter, Maarten and Sonnenberg, Anthon Henk (2005) Hybride vervoerssystemen Connexxion: een voorstudie naar de status quo en de mogelijkheden.

[img]
Preview
PDF
Download (909kB) | Preview
Abstract: In de afgelopen tientallen jaren is de zorg over luchtvervuiling in het algemeen, en in het bijzonder in steden, toegenomen. Wereldwijd kwam het luchtvervuiling- en luchtkwaliteitsprobleem hoog op de politieke agenda te staan. Wegtransport is één van de hoofdoorzaken van dit probleem en er is daarom veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het reduceren van de emissies van voertuigen. Dergelijke onderzoeken worden door de EU en de nationale overheden gestimuleerd. Het toepassen van hybride elektrische voertuigen is één van de mogelijkheden waarnaar veel onderzoek gedaan is en deze worden steeds vaker gebruikt. De strikte definitie van een hybride voertuig is: een voertuig dat voortbewogen wordt door 2 soorten aandrijving. In het dagelijks gebruik wordt onder een hybride voertuig echter een voertuig verstaan dat zowel een verbrandingsmotor als een elektrische motor heeft (dit is dus één van de vele hybride systemen die mogelijk is). Een hybride systeem kan op twee manier opgebouwd zijn. In serie, waarbij een motor, die op het efficiëntste toerental draait, een generator aandrijft die voor elektriciteit zorgt voor de voortstuwing. De andere mogelijkheid is een parallel systeem waarbij het voertuig in principe door elektriciteit wordt voortbewogen, maar wanneer de elektriciteit op is of wanneer er meer kracht nodig is dan de elektriciteit kan leveren (bijvoorbeeld bij hard rijden) de verbrandingsmotor bijspringt. De verbrandingsmotor zorgt in beide gevallen ook voor het opladen van de accu’s. Bij veel hybride systemen wordt de kinetische energie die vrijkomt bij het afremmen ook opgeslagen in de accu’s. Vanwege dit systeem levert hybride de meeste voordelen bij gebruik in de stad. Voor busmaatschappijen is hybride dus een interessant systeem omdat er binnen de steden veel (af)geremd dient te worden en de snelheid beperkt is waardoor de verbrandingsmotor niet veel bij hoeft te springen. Hoewel er veel onderzoek gaande is naar hybride systemen zijn er maar weinig cijfers omtrent de resultaten. Verder zijn een aantal cijfers ook tegenstrijdig. Dit komt mede omdat er op het gebied veel ontwikkelingen zijn die elkaar snel opvolgen. Avante Consultancy heeft daarom een voorstudie voor Connexxion uitgevoerd om de hybride technologie te verkennen en de duidelijk te krijgen wat de status quo is op het gebied van hybride vervoersystemen, specifiek gericht op bussen. In dit rapport worden de resultaten van deze voorstudie en de mogelijkheden die dit biedt voor Connexxion uiteengezet. Als eerste zal uitgelegd worden hoe een hybride systeem werkt en wat voor verschillende systemen er zijn, daarna zullen voor- en nadelen van hybride systemen besproken worden. Vervolgens worden er een aantal referentieprojecten/- onderzoeken besproken en tot slot wordt er een toekomstverwachting gegeven.
Domein: Techniek, technologie en chemische analyse
Datum: 28 October 2005
Klant:
Projectnummer: 296

Repository Staff Only:item control page