Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Twente Tech College (for girls only): een onderzoek naar het draagvlak voor het Twente Tech College (TTC) onder technische bedrijven in Twente

Aalst, E. van (2008) Twente Tech College (for girls only): een onderzoek naar het draagvlak voor het Twente Tech College (TTC) onder technische bedrijven in Twente.

[img]
Preview
PDF
Download (298kB) | Preview
Abstract: Context en vraagstelling Al lange tijd bestaat er een groot tekort aan technisch geschoolde werknemers in Nederland. Weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Vooral onder (jonge) vrouwen is het percentage dat voor techniek kiest erg laag. Techniek heeft nog altijd een mannelijk imago. Variya, bureau voor maatschappelijke ontwikkeling en integratie in Overijssel, is in 2008 in samenwerking met Technocentrum Twente en het ROC van Twente gestart met het ontwikkelen van een techniek college voor meisjes op MBO niveau in Twente; het Twente Tech College (TTC). De ontwikkeling van dit college is gebaseerd op resultaten van de verschillende pilots van een landelijk project van het Ministerie van OC&W, namelijk het project ‘De Glazen Muur’. Met dit project werd getracht het probleem op te lossen van geringe instroom van meisjes en vrouwen in beroepen en opleidingen met een mannelijk imago, vooral technische beroepen en opleidingen. Voor het welslagen van het Twente Tech College (TTC) is samenwerking met en steun van het bedrijfsleven, het onderwijsveld en de overheid nodig. Het concept is met enthousiasme ontvangen in het onderwijsveld. In het huidige onderzoek is onderzocht in hoeverre er draagvlak bestaat voor een Twente Tech College voor meisjes in het VMBO en MBO onder werkgevers in de technische sector van de arbeidsmarkt in Twente. Gebruikte onderzoeksmethoden Het onderzoek is gedaan aan de hand van een telefonische enquête onder 34 technische bedrijven in de regio Twente. De vragenlijst is opgebouwd uit vier onderzoeksconstructen (attitude aanbod, attitude uitoefenen, bereidheid aannemen en bereidheid inzet) Naast de constructen zijn er ook een aantal losse items onderzocht. Resultaten en Conclusies Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat bedrijven over het algemeen zeer enthousiast zijn over het TTC, en dat zij zich daarvoor ook graag willen inzetten. Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten vinden dat er op dit moment onvoldoende aanbod is van technisch geschoolde MBO-ers in hun regio (Twente). In 82.4% van de gevallen zijn er geen enkele praktische redenen waardoor een vrouw misschien moeilijk zou kunnen werken binnen bedrijf. Naast dat het in de meeste gevallen mogelijk is, staan bedrijven zeer positief tegenover het aannemen van vrouwen binnen hun bedrijf . Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste bedrijven (73.5%) graag interne aanpassingen willen doen en maatregelen willen nemen om te bevorderen dat de werkvloer ook voor vrouwen prettig is om te werken. Verder geeft 52.9% aan bereid te zijn om zich op een of andere manier in te zetten voor het Twente Tech College (TTC) en/of het bevorderen van de algehele participatie van vrouwen in technische bedrijven in Twente. Verder wil 94.1% in de toekomst stageplekken aanbieden voor scholieren van het Twente Tech College (TTC).
Domein: Markt en communicatie
Datum: October 2008
Klant:
Variya, voor maatschappelijke ontwikkeling en integratie,
Projectnummer: 1717
Copyright: Wetenschapswinkel, Universiteit Twente

Repository Staff Only:item control page