Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Corporate identity versterking in de dienstverlenende sector

Krijnsen, Ruben (2008) Corporate identity versterking in de dienstverlenende sector.

[img]
Preview
PDF
Download (258kB) | Preview
Abstract: In deze thesis is onderzoek gedaan naar de analyse en versterking van de corporate identity van organisaties. Corporate identity staat voor hetgeen de organisaties is en waarmee een organisatie zich probeert te onderscheiden van andere organisaties. In deze opdracht is speciale aandacht geschonken aan dienstverlenende organisaties. Er is een literatuuronderzoek gedaan naar verschillende modellen en theorieën van corporate identity. Veelal wordt er in de literatuur geen duidelijk onderscheid naar het type organisatie. Op basis van het literatuuronderzoek is ervoor gekozen het model van Balmer (2001) te operationaliseren en toe te passen in een casestudie. Voor het toepassen van het model van Balmer (2001) binnen de casestudie is de situatie van de klant gebruikt. Deze vereniging is een jonge vereniging. Er is onderzoek gedaan naar het imago en de corporate identity van de vereniging met behulp van het model van Balmer (2001). Op basis daarvan zijn er uitspraken gedaan over de houdbaarheid en toepasbaarheid van het model voor dienstverlenende organisaties en over de mogelijkheden voor dienstverlenende organisaties in het algemeen om hun corporate identity te analyseren en versterken. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat organisaties door middel van analyse van vijf verschillende identiteitstypen, kunnen nagaan op welke gebieden er problemen aanwezig zijn. Door middel van diagnose van deze typen kunnen er door het bestuur van de organisatie strategische acties worden ondernomen, met als doel de vijf identiteitstypen meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Op deze manier kan de corporate identity van dienstverlenende organisaties versterkt worden. Het model is goed toepasbaar voor dienstverlenende organisaties. Wel zouden aanvullende strategische acties gewenst zijn. Deze zouden vooral aandacht moeten schenken aan het contactmoment tussen de ontvanger en de aanbieder van de dienst.
Domein: Markt en communicatie
Datum: Augustus 2008
Projectnummer: 1701

Repository Staff Only:item control page